Kan infrarød badstue hjelpe mot revmatisme?

Mer enn 1 million mennesker i Norge lever med revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettplager. Revmatisme er en fellesbetgengelse for flere hundre ulike ledd, muskel, sene og nervesykdommer. Revmatisme omtales ofte som muskel- og skjelettsykdommer, men kan i enkelte tilfeller angripe hud, lunger, slimhinner og andre organer.

I Norge utgjør personer med revmatiske sykdommer den nest største gruppen sykmeldte og uføretrygdede. De fleste revmatiske sykdommene er kroniske og fører til stivhet og smerter i ledd og muskler. Som en kronisk sykdom betyr det at den er langvarig og endrer livsstilen til mange. Vanlig behandlingsformer mot revmatisme er fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet. Mange pasienter synes også at varme gir en smertelindring for leddgikt og stive muskler/ledd. Infrarød badstuer har da blitt et populært blant revmatikere og mange opplever umiddelbar smertelindring.

revmatiske sykdommer – Store medisinske leksikon

 

Hva skiller en infrarød sauna fra en tradisjonell badstue?

En infrarød sauna varmer opp kroppen, og ikke omstendighetene rundt slik en tradisjonell badstue gjør. Dette fører til økt blodsirkulasjon og mykning av ledd og muskler. Tilgjengeligheten for infrarød saunaer er minimal, og spesielt i disse tider hvor mye er stengt. Vår portabel sauna har blitt en favoritt som settes opp på få minutter og varmes opp til hele 65 grader.

 

Er det studier som tyder på at IR sauna faktisk har en effekt mot revmatisme?  

En studie gjort av iranske forskere i 2003 tyder på at det gir smertelindring for leddgiktpasienter. Forskerne delte 45 mannlige deltakere i tre grupper, hvor en var kontrollgruppe, en tok badstue en gang i uken og en gruppe badstubadet to ganger i uken. Studien varte i 28 dager, men det nevnes ikke hvilken type badstue som ble brukt. 

Resultatene viste at badstuen hadde signifikant effekt når det gjaldt smertelindring, og det var ingen store forskjeller når det gjaldt antallet besøk i badstuen. Trolig har bekhterevere samme utbytte, siden mange av symptomene er de samme. 

En annen studie fra 2009 viser disse resultatene: “revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt pasienter ble behandlet i en 4-ukers periode med en serie på åtte IR-behandlinger. 17 RA-pasienter og 17 AS-pasienter ble studert. IR ble godt tolerert, og ingen bivirkninger ble rapportert, ingen forverring av sykdommen. Smerte og stivhet reduserte klinisk, og forbedringer var statistisk signifikante under en IR-økt.” - Fredrikus G J Oosterveld

Hos oss kan du kjøpe din egen portabel infrarød sauna KJØP HER

 

 

Portabel infrarød sauna - Behagly.no